Ruhsat İşlemleri

YAPI RUHSATI DOSYASI’NDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1- Zemin Etüdü

2- HUS Dosyası

3- Proje Kontrol Dosyası

4- Müteahhitlik Belgesi + İmza Sirküleri

5- Isı ihtiyacı Kimlik Belgesi

6- Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi + Oda Belgesi

7- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

8- Proje Müellif Taahhütnamesi

9- Statik Hesaplar

 PROJELER

1- Mimari

2- Statik

3- Sıhhi Tesisat

4- Elektirik

5- Isınma (Kalorifer)

6- Asansör

İŞYERİ RUHSAT MÜRACAATINDA GEREKLİ İŞLEMLER ve EVRAKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.) umuma açık işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b. gibi eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her tür imalathane, depo atölye, oto yıkama/yağlama v.b.işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevi Belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.

 SIHHİ MÜESSESE
(BAKKAL, KURUYEMİŞ SATIŞ, BERBER, KASAP, MARKET, GİYİM MAĞAZASI, BÜFE, KIRTASİYE SATIŞ, BÜRO v.s.)

1- Başvuru formu (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek)
2- Kira kontratı aslı ve fotokopisi
3- Tapu fotokopisi
4- Yapı kullanım izni (iskan belgesi / yapı ruhsatı)
5- Yangın söndürme cihazı fatura fot. (zemin+asma kat ve 185 m2 ye kadar olan işyerlerinden)
6- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası)
8- Şahıslar için 2 adet vesikalık fotoğraf
9- Taahhütname (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek onayı Müdürlüğümüzde yapılacak.)
10- Mesken ise kat maliklerinden muvafakatname 
11- Ustalık Belgesi (Ustalık gerektiren işyerlerinden)
12- Emlak – Çevre Temizlik Vergisi beyanı, borcu yoktur yazısı (Müdürlüğümüz Kentli Servisi veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
13- Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
14- Tütün ürünleri ve alkollü içki satışı yapılan yerlerden satış belgesi
Not:Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

SIHHİ MÜESSESE
(KAPALI SPOR SALONU, BİLARDO SALONU)

Bu tür işyerleri aşağıda belirtilmiş olan evraklar ile müdürlüğümüze başvuracak ve gerekli işlemlerden sonra ruhsat belgesi alacaktır. Belediyemizden alınacak ruhsat belgesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurulup faaliyet izni alınacaktır.

1- Başvuru formu (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek)
2- Tapu fotokopisi
3- Kira kontratı aslı ve fotokopisi
4- Yapı kullanma izni (iskân)
5- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası)
7- Şahıslar için 2 adet vesikalık fotoğraf
8- Taahhütname (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek onayı müdürlüğümüzden yapılacak)
9- Mesken ise kat maliklerinden muvafakatname 
10- 3  adet ruhsat projesi (kapalı spor salonlarından)
11- Emlak – Çevre Temizlik Vergisi beyanı, borcu yoktur yazısı (Müdürlüğümüz Kentli Servisi veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
12- Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
13- Özel İzne Tabi işyerlerinden yukarıdaki belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler istenmektedir.
Dershaneler, Özel Okullar, Sürücü Kursları, Etüt Merkezleri, Özel Eğitim ve  Rehabilitasyon Merkezleri
– Milli Eğitim Bakanlığı Kurum açma izni 
– Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen izni
Özel Hastane, Poliklinik, Diyaliz Merkezleri 
– Sağlık Bakanlığı izni
 Güzellik Salonları 
– Mesul Müdür Sözleşmesi (noterden)
– Personel listesi (Mesul Müdür imzalı)
– İçerdiği birimlerin listesi (Mesul Müdür İmzalı)
– Uygulanan müdahaleler listesi (Mesul Müdür imzalı)
– Araç-gereç listesi (Mesul Müdür imzalı)
– Cihazların kullanım izin belgesi (TSE, CE, TÜV)
– Kullanılan ilaç ve kozmetik gibi ürünlerin listesi (Mesul Müdür imzalı)

SIHHİ MÜESSESE
(AÇIK – KAPALI OTOPARK, TAKSİ DURAĞI)

Açık/kapalı otopark ve taksi durağı ruhsat müracaatları Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
 
Müracaatta istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1- UKOME kararı (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığından alınacak ulaşım ve trafik açısından uygunluk yazısı)
2- Başvuru formu (müdürlüğümüzden veya internet sitemizden temin edilebilir.)
3- Tapu fotokopisi
4- Kira kontratı veya belediyemizden alınan ecrimisil kararı
5- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
6- Taahhütname (müdürlüğümüzden ya da internet sitemizden temin edilebilir. Onayı müdürlüğümüzde yapılacak)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası)
8- Şahıs için 2 adet vesikalık fotoğraf
9- Şirketler için Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
10- Yangın söndürme cihazı temini ve cihaza ait fatura fotokopisi (teknik elemanlarımız tespitine göre temin edilecek)
UKOME kararı için Müdürlüğümüzden resmi yazı gönderilecek.
UKOME kararı alınabilmesi için gerekli evraklar:
a) Tapu (fotokopi)
b) Kira kontratı veya ecrimisil kararı
c) Çap
d) Röperli kroki  
e) İmar durumu
f) İnşaat istikamet rölevesi
g) Yer-mahal krokisi
h) Tesis fotoğrafı
ı) Vaziyet yerleşim planı  
j) Yola terk taahhütnamesi
k) 1/1000 halihazır pafta
Açık otoparklarda ve taksi duraklarında zemin beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.
Açık otoparklarda hiçbir surette oto yıkama ve/veya yağlama yapılmayacak UKOME kararında uygun görülmeyen tır, kamyon, otobüs gibi ağır vasıta araçları park etmeyecektir.
Taksi durağı ruhsatı için yukarıda belirtilen ortak özelliklere ilave olarak:
a) Her araba için 20 m2 den az olmamak üzere 8 araba park edebilecek kapasitede alana sahip bulunacaktır.
b) İşletici çalıştıracağı arabaların yazıhaneciye bağlı olduğunu tevsik eden belgeye sahip bulunacaktır.
(Araç plaka listesi ile birlikte)

 UMUMA AÇIK EĞLENCE VE DİNLENME AMAÇLI İŞYERLERİ 
(KAFE, İNTERNET SALONU, HER TÜRLÜ ELEKTRONİK ALETLİ OYUN SALONLAR, DÜĞÜN SALONU, HAMAM/SAUNA, KAHVEHANE, OTEL, YÜZME HAVUZU V.S.)

1- Bu tür işyerlerinde (kafe, internet salonu, düğün salonu, hamam/sauna, otel) yapı kullanma izin belgesi (iskan) ön şart olup iskan belgesi olmayan işyerleri ile alakalı müracaatlar işleme alınmamaktadır.
2- Başvuru formu (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek)
3- İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınacak asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı. (yazı, müdürlüğümüzden gönderilecek)
4- Adli sicil belgesi (cumhuriyet başsavcılığından alınacak, mükellefin kendisi başvuracak)
5- Ümraniye Sağlık Ocağı Tabipliğinden alınacak bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair rapor (mükellef kendisi başvuracak)
6- Kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi
7- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
8- 1 adet nüfus cüzdanı sureti (muhtardan alınacak)
9- 1 adet ikametgah (muhtardan alınacak)
10- İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak itfaiye raporu (yazı müdürlüğümüzden gönderilecek)
11- Tapu senedi (fotokopi)
12- Emlak – Çevre Temizlik Vergisi beyanı, borcu yoktur yazısı (Müdürlüğümüz Kentli Servisi veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
13- Açılacak yerin adres bilgi formu (Fen İşleri Müdürlüğümüzden alınacak kat: 6)
14- Şahıslar için 2 adet renkli vesikalık fotoğraf
15- Oda Kaydı (internet salonları için)
16- Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı
17- Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından 
-Kuruluş ilanı,
-Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve kişiye ait ruhsat için gerekli belgeler.

Tüm umuma açık işyerlerinde yukarıda istenilen belgeler haricinde;

1- Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak
2- Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak
3- Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak
4- İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak gibi hususların mevcut olması gerekmektedir
5- Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina, tesis ve bunların müştemilatına 100 metreden yakın mesafede bulunmamak
6- Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarıyla aynı binada bulunmama şartı aranır. 
Tüm umuma açık işyerlerinde istenen şartlara ilave olarak içkili yerlerin;

– İbadethanelere 200 m’den yakın mesafede,
– Okul binaları ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina ve tesislere                           100 m’den yakın mesafe içinde içkili yer bölgesi tespit edilemez.
– Açılacak işyerinin Valilik Makamının 09.04.2004 tarih 2004/03-30198 sayılı onayları ile uygun görülen ilçemiz içkili yerlerini gösterir karar ve krokisinde bulunması gerekmektedir. 
Umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri ile alakalı geniş bilgi müdürlüğümüzden alınacaktır.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE
(2. ve 3. SINIF GIDA DÂHİL HER TÜR İMALATHANE, ATÖLYE, DEPO, LPG İRTİBAT BÜROSU V.S.)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 3. fıkrasına istinaden 12.10.2004 sonrası yapılan yapılarda açılacak sınai işletmelerde yapı kullanma izin belgesi (iskan) şartı aranmaktadır.
Tüm 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerde iskan belgesi önşart olup, iskan belgesi olsa dahi konut sahasında bu tür işyerlerinin faaliyet gösterebilmeleri izni Müdürlüğümüz tetkiki neticesine göre verilecektir.

1- Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
2- Başvuru formu (müdürlükten veya internet sitemizden temin edilecek)
3- Kira kontratı aslı ve fotokopisi
4- Tapu senedi (fotokopi)
5- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
6- Kat Maliklerinden muvafakatname
7- 3 adet ruhsat projesi (gerek görülen işyerlerinden)  
8- Taahhütname (noter onaylı)
9- Emlak – Çevre Temizlik Vergisi beyanı, borcu yoktur yazısı (Müdürlüğümüz Kentli Servisi veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
10- Emisyon izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
11- Deşarj izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
12- İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak itfaiye raporu (yazı müdürlüğümüzden gönderilecek)
13- Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
14-Sanayi Siciline kayıt olduğuna dair belge.
Not:Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Ekmek fırınları dahil her türlü 2. ve 3. sınıf gıda imalathanesi türü işyerleri belediyemizden “GAYRI SİHHİ MÜESSESE” ruhsatı aldıktan sonra “Tarım İl Müdürlüğünden” üretim faaliyet izni alacaktır.

Not: Ruhsat denetim müdürlüğümüz haraççı ek hizmet binasındadır.Başvurular oraya yapılacaktır…