Kazancı Kültürel Yapısı

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:

Eğitim-Öğretim Durumu: Kasabada bir lise ve 8 yıllık İlköğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretim okulunda 2 adet Laboratuar, 1 adet (10 bilgisayarlı) Bilgisayar sınıfı bulunmaktadır. (Ayrıca Eğitime katkı sağlayan ve bilgisayarı bağışlayan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz.) Taşımalı eğitim kapsamında mahalle ve civar köylerimizden öğrenciler kasabamızda eğitim görmektedirler.

Tarihsel ve Kültürel Çevre;Camiler; kasaba merkezi ve köylerinde tarihi ve kültürel değeri eskiye dayalı olmakla birlikte yeni camiiler mevcut olup, merkez mahalle ve diger 6 mahallede birer adet cami mevcuttur.

Türbeler; Kasabamızda Dede Molas, Muslu Dede Hıdırellez gibi isimlerin türbeleri yok ama mevkii ismi olarak bulunmaktadır. Yine Yenicesu mevkisinde bulunan ve sakatlanan çoçukları iyileştirdiğine inanılan Sakat Dedesinin yatır yeri bulunmaktadır. Yine Karamanoğulları Beyliği sırasında Gülnar çevresinden gelen göçerler hakim olmuştur. Bu devirlerden kalma olan Bazaralanı, Develikoyağı, Kartaltepe, Yüksekeğrik tepesi ( bu isim Gülnarlı çobanların erzakları bittiğinde, yörenin en yüksek tepesine çıkarak ateş yakması ve dumanlarla Gülnar’dan erzak istemeleri için kullandıkları tepenin adıdır) ve Hamit (Hemid) Seydi mezarı (ermiş bir kişi olan bu zat, Gülnar’lı bir ağanın çobanı olup, Popas yöresinde olan mezarı İzmir, İstanbul dahil uzak yerlerden gelenlerce ziyaret edilmektedir.  Mağaralar; kasabanın Bucak Mahallesinin sırtlarında bulunan “Alain mağarası Romalılar tarafından yapılmış ve kayalarına çizilmiş renkli resimler halen görülebilmektedir. Kasabamız sınırları içerisinde Körüstan ve Kilise mevkilerindeki yapılar ve mezarinler, Avlakini, Çurfalıklıin ve Kürtlü mevkiinde yakasındaki ev odaları şeklinde oyulmuş inler ve Deliktaşini tüm canlılığıyla yaşamaktadır.

Kaleler; Kasabamız sınırlarında, Karamanoğulları devrinden kalma Dinek kulesi hakim bir tepede kasabamız dahil bütün ilçe köylerini rahatlıkla görebilmektedir.   Spor Tesisleri; kasaba merkezinde toprak zeminli 1 futbol sahası, Kazancı Lisenin  voleybol ve Basket sahası, Lisesinde masa tenisi oynama imkanı vardır. Mesire Yerleri; Kasabamız merkezinde bulunan Belediye Dereiçi Tesisleri ve Alabalık çiftliği de ailece yazın dinlenilecek bir yerdir, Körkuyu yaylasında piknik yapılabilinir, Ayrıca, Aybaham pınarları, Önges, Kazanpınar, Ayyanı pınarı, Toros çeşmesi, Tozlu, Olucak, Elmalıoluk ve Körkuyu çeşmelerinin suyu çok güzeldir aynı zamanda piknik yerleri olarak kullanılır.

Av Turizmi Ve Balıkçılık; Kasabamız ve çevresinde eti yenen av hayvanlarından; tavşan, keklik, ördek avı, ayrıca eti yenmeyen hayvanlardan; kurt, tilki, ve son yıllarda özellikle ziraat ürünlerine fazlaca zarar veren yaban domuzu avı yapılmaktadır.   Sağlık (Kaplıca) Ve Dağ Turizmi; Kasabamızda önemli bir kaplıca bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalarda, bazı su kaynaklarının böbrek ve idrar yolu hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Degirmenalanı yakınında kaynak olarak çıkan suyun, deri hastalıklarını iyileştirdiği söylenir.  Kış aylarında dağ turizmi imkânları yoktur. Ancak yaz aylarında Kızıltaş sıra yamaçları, batısında, Asar Beleni- Alainin yaka- Kızılcayer – Karakütük yakası sıra yamaçları, Güneyinde, Sivrice Belen, Akyokuş, Taşönü ve Mihrap tepeleri gezilebilir.

EKONOMİK DURUM:

Kasabada genellikle tarımla uğraşılmaktadır. Başta hayvancılık olmak üzere tahıl bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Akdeniz İklim özelliğinde yetişen meyvelerin dışında kalan bütün meyveler yetiştirilmektedir. Özellikle elma ve kiraz son zamanlarda fazla üretilmektedir. Sebzecilik oldukça ileri gitmiştir. Sebzelerin tamamı üretilmekte ve çevre pazarlarda pazarlanmaktadır. Bugüne kadar kooperatifleşmeye gidilmediğinden üretici malını ucuza kaptırmakta ve bunda da ekonomik zarar görmektedir. Üretilen buğday ve arpanın büyük bir çoğunluğu kasabaya gelen tüccarlar almaktadır. Çiftçiler kendi ihtiyaçlarından çok fazlasını üretmekte ve dışardan tarımsal ürün almamaktadır. Kasabada fenni arıcılıkta yapılmakta olup, kaliteli bal üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda besicilik artmıştır. Tarım makine ve aletleri günümüz tarımına uygun bir şekilde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kasabanın kuzeye doğru Göksu’ya kadar genişleyerek uzanan sulanır arazileri tarıma elverişlidir.